Day: August 23, 2021

Cypress

På grund av den stora mångfalden av arter är släktet Chamaecyparis (California Cypress) ett viktigt element i de flesta trädgårdar. Speciellt de blågråa och gula sorterna av californisk cypress är mycket populära och lämpar sig väl för användning i häckar. […]